Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Översättningspolicy

GTK:s huvudsakliga kanal för utgivandet av geologiska data till intresserade är via internet.

GTK ger ut sin information på webben på engelska, finska och svenska. Vilket språk som används beror på innehållet, och informationen kan vara olika beroende på det språk som används. Något huvudspråk tillämpar GTK inte men det som utges skrivs vanligen på något av språken, varefter det översätts till andra språk när det behövs.

GTK har målet att publicera ett omfattande geologiskt informationsmaterial, riktat både till experter på området och till intresserade lekmän. Eftersom det viktigaste fackspråket inom geologin globalt sett numera är engelska, finns det på webben ett mycket större material på engelska än på andra språk. Tillgången på texter på finska och i synnerhet på svenska är betydligt mindre.

Det viktigaste språket i GTK:s populärvetenskapliga presentationer av geologi är finska, och huvudintresset i dessa tillägnas geologiska företeelser i Finland.

Basinformationen om GTK finns på svenska, liksom på engelska och finska.

Geologiska forsningscentralen GTK har sitt högkvarter i Esbo utanför Helsingfors. GTK använder brittisk (UK) engelska i sin externa information. Dokument som har att göra med officiella registreringar, tekniska specifikationer, finansiella handlingar och lagstadgade meddelanden har ofta ett innehåll som inte är översättbart, och detta förblir på finska. Korrespondensen med ministeriet sker huvudsaklihgen på finska, och översätts endast i särfall till andra språk.

Den ovannämnda översättningspolicyn gäller GTK:s webbplats.

Respons

Om Du kommer på översättningsfel i denna text eller annars vill inkomma med respons till denna webbplats, så kontakta oss vänligen via e-post: viestinta_gtk.fi.