Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Stenmaterial

Med bergsmaterial avses här material som utvinns från fast berg och används i krossad eller ibland okrossad form för olika byggändamål. Materialet kan utifrån användningsobjektet bestå av fraktioner, vars storlek kan variera mellan fint material och stora block. Löst stenmaterial som avlagrats på berggrunden utgör marksubstanser. Kornstorleken och sorteringen varierar beroende på avlagringsförhållandena och uppkomstsättet. Med marksubstanser avses i detta sammanhang sorterade sand- och grusavlagringar. Typiska användningsobjekt för stenmaterial är väg- och järnvägsbyggande, asfalt, betongprodukter och husbyggande. I stenmaterialförsörjningen förutses också en ökad användning av stenmaterial som alternativ till grus och sand, t.ex. i form av krossad morän, utvinningsindustrins sidoberg och olika återvinningsmaterial.

Geologiska forskningscentralen har gjort systematiska inventeringar av stenmaterial sedan 1989. En stor del av Finland har kartlagts genom s.k. POSKI-projekt. Sådana pågår just nu i Birkaland. Dessutom finns planer på POSKI-projekt i Lappland.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Kvalitativa och kvantitativa inventeringar av jord- och stenmaterial
  • Seismiska lodningar och andra terrängmätningar

arrow Ta kontakt med våra experter