Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Geoturism

Geologi är ett upplevelserikt sätt att närma sig naturen. Det är en nyckel till förståelse av naturens helheter. Efterfrågan på högklassiga objekt, programtjänster och naturupplevelser växer kontinuerligt. Geologiska forskningscentralen erbjuder sin expertis i anknytning till geoturism:

  • Kartläggning av geologiska naturobjekt (geologisk kartläggning av områden och naturobjekt som är viktiga för turismen, bl.a. världsarvs- och Geoparkområden)
  • Planering och anläggning av naturstigar
  • Geoutställningar: idéutveckling, planering och genomförande
  • Stengårdar och -parker: idéutveckling, planering och genomförande
  • Geologiska utflyktskartor
  • Natur- och miljöutbildning (skräddarsydda utbildningar och kurser i bl.a. natur- och miljöfostran, turist- och vildmarksguidning, sten och mineraler som hobby, planering och produktion av läromedel och illustrationsmaterial om geologi)

Geologin skapar nya möjligheter för näringslivet
- nya arbetstillfällen inom turism, stenförädling och lägerskolverksamhet
- naturens lokala särdrag införlivas i tjänster för service
- trivsel och upplevelser i anslutning till turistcentrum, parker och skolor
- undervisningsobjekt och information för skolor och lägerskolor

 

Rokua Unesco Geopark 

Rokua Geopark, som består av Rokua, Ule träsk och Ule älvdal, var det första område i Finland som blev en del av det globala Geoparknätet, som beskyddas av UNESCO. Rokua Geopark är det nordligaste av de 111 områdena inom Geoparknätet.

Rokua Geoparks fördelar är ett mycket synligt och utforskat arv från istiden, stort utbud av tjänster för turister med goda logimöjligheter och många varierande friluftsleder i Rokua nationalpark, runt Ule träsk och i övriga delar av området. Under de senaste åren har bl.a. en permanent utställning om Rokua Geopark skapats, den första boken om Rokua givits ut och läromedlen för miljöfostran samt områdets vandringsleder inklusive naturtavlor förnyats.

GTK har medverkat i samarbetet för utveckling av Rokua Geopark ända från början i egenskap av geologisk expertinstans. Arbetet har resulterat i flera samarbetsprojekt och uppdrag samt ett flertal viktiga kontakter med intressenter, och detta arbete fortsätter även i framtiden.

 arrow Läs mer på Rokua Geoparks webbsida

 
 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Geologiska utflyktskartor