Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Natursten

Natursten för produktionsändamål har färg och struktur av jämn kvalitet samt god integritet. Den får inte innehålla mineraler som medför färgförändringar, t.ex. i form av rost. Vid prospektering av nya naturstensfyndigheter utnyttjas bl.a. data från GTK:s berggrundsundersökningar, geofysiska data och miljöundersökningsdata. Stenkvaliteten i kända fyndigheter och stenbrott i produktion bedöms med hjälp av strukturgeologiska, mineralogiska och kemiska undersökningar samt bl.a. markradarmätning och djupborrning. Med hjälp av GTK:s undersökningar kan man hitta nya fyndigheter av produktionskvalitet för industrins bruk, bedöma tillgång och kvalitet med avseende på stenbrott i produktion och utreda miljöegenskaperna för sidoberg från naturstensproduktionen.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Kartering av nya naturstensfyndigheter
  • Kvalitativa och kvantitativa inventering av fyndigheter
  • Tjänster i anknytning till ibruktagande av fyndigheter
  • Utnyttjande av sidoberg vid naturstensproduktion

arrow Ta kontakt med våra experter