Natursten

Natursten för produktionsändamål har färg och struktur av jämn kvalitet samt god integritet. Den får inte innehålla mineraler som medför färgförändringar, t.ex. i form av rost. Vid prospektering av nya naturstensfyndigheter utnyttjas bl.a. data från GTK:s berggrundsundersökningar, geofysiska data och miljöundersökningsdata. Stenkvaliteten i kända fyndigheter och stenbrott i produktion bedöms med hjälp av strukturgeologiska, mineralogiska och kemiska undersökningar samt bl.a. markradarmätning och djupborrning. Med hjälp av GTK:s undersökningar kan man hitta nya fyndigheter av produktionskvalitet för industrins bruk, bedöma tillgång och kvalitet med avseende på stenbrott i produktion och utreda miljöegenskaperna för sidoberg från naturstensproduktionen.

Vi erbjuder följande tjänster

Kartering av nya naturstensfyndigheter
Kvalitativa och kvantitativa inventering av fyndigheter
Tjänster i anknytning till ibruktagande av fyndigheter
Utnyttjande av sidoberg vid naturstensproduktion
 

Naturstensundersökning i södra delen av mellersta Finland

I södra delen av mellersta Finland gjordes undersökningar av natursten och stenmaterial med finansiering från de berörda kommunernas utvecklingsbolag Jykes Oy samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2003–2005.

 arrow Läs mera (på finska)

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Natursten - reserver, placering och produktion

arrow Ta kontakt med våra experter