Miljöundersökningar av mark

Vi utför miljöundersökningar som stöd för planläggning, byggande, miljökonsekvensbedömning och beslutsfattande. Utredningar om miljöns grundtillstånd och riskbedömning behöver stödjas med data om mark- och grundvattenegenskaper. GTK:s omfattande datamängder och diversifierade geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt för jordmåns- och grundvattenskydd samt undersökningar av miljöns tillstånd och miljöförändringar.

Vi erbjuder följande tjänster

Geofysikalisk och geokemisk uppföljning av markens tillstånd
Miljöriskutredningar
Utredningar av sura sulfatjordar
Bakgrundshalter
 

Naturligt arsen och produktion av stenmaterial i Birkaland och Tavastland

Hösten 2014 slutade det EU-finansierade ASROCK-projektet, som utreder eventuella arsenrisker på områden för stenmaterialproduktion och bedömer hur arsen sprids till grund- och ytvatten.

 arrow Läs mer på projektets webbsida

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Miljöundersökningar inom gruvsektorn
arrow Bakgrundshalter (på finska)
arrow Sura sulfatjordar - risker och kartläggning (på finska)

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Jaana Jarva, geolog

” Vi erbjuder bred geologisk expertis för kontrollerad och hållbar användning av jordskorpan samt samhällsbyggande.”
- Jaana Jarva, geolog