Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Strukturförklaringar och strömningsmodellering för grundvattenområden

Med strukturundersökningar av grundvattenområden får man information om grundvattenområdens geologiska struktur och hydrogeologi. Man utgår från en modell för bergytan hos det område som undersöks, som utgår från mätningar av tyngdkraft och borrningar.

GTK har utfört strukturundersökningar för viktiga grundvatten- och åsområden sedan 1990-talet i samarbete med miljöcentralerna, kommunerna, städerna och vattenverken. Resultaten utnyttjas bl.a. vid skydd av grundvatten, effektivisering av vattenförsörjning, fastställande av nya vattentäkter och undersökningar av förorening av grundvatten och som underlag vid planering av markanvändning.

Pålitlig 3D-modellering av strömning och spridning av material förutsätter insamling och analysering av geologiskt kartläggningsmaterial. Genom att jämföra materialet och målen med modelleringen skapas en uppfattning om formationens hydrogeologiska strukturer och förhållanden och man väljer en lämplig modelleringsmetod.

Kunskap om geokemiska processer krävs vid bedömningen av jordmånens och berggrundens påverkan på grundvattnets kvalitet. Undersökning av strukturen och kvaliteten hos jordmånen och berggrunden underlättar då man letar efter nya vattentäkter. Hållbar användning av grundvattenformationer förutsätter samordning av olika former av markanvändning. Geologiska data är av central betydelse vid bedömningen av huruvida olika former av markanvändning lämpar sig för ås- och grundvattenområden.

Variationerna i isotopsammansättningen för syre och väte i naturliga yt- och grundvatten utnyttjas då man undersöker blandning av yt- och grundvatten. Om de blandas kan det påverka vattnets kvalitet. Isotoperna utnyttjas både då det gäller konstgjort grundvatten och naturlig infiltration. Vid undersökningar har man utrett de relativa andelarna av naturligt grundvatten och infiltrerat ytvatten samt granskat ytvattnets verkningsområde och vattnets strömningsrutter i grundvattenformationen.
 

Vi erbjuder följande tjänster

  • Utredningar av grundvattenområdens struktur
  • Modellering av grundvattenströmmar och föroreningars avdrift
  • Tillgång på grundvatten samt grundvattenbildning
  • Isotoper vid utvärdering av växelverkan mellan yt- och grundvattnen   
     

arrow Ta kontakt med våra experter