Grundvatten

Finland har stora grundvattenreserver. I vårt land finns det 6 350 grundvattenområden där det varje dygn bildas 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten. Endast cirka 10 procent av det grundvatten som bildas är i användning. I Finland finns det cirka 1 600 vattenverk, ett flertal vattenandelslag och därtill använder cirka 10 procent av befolkningen vatten från en egen brunn som hushållsvatten. Cirka 60 procent av vattnet som distribueras av offentliga vattenverk är grundvatten och resten ytvatten.

Vi erbjuder följande tjänster

Utredningar av grundvattenområdens struktur
Modellering av grundvattenströmmar och migration av föroreningar
Tillgång på grundvatten samt grundvattenbildning
Isotoper vid utvärdering av växelverkan mellan yt- och grundvattnen

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Information om grundvatten
arrow Forskningsprogrammet för grundvatten och stenmaterial

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
 Jussi Ahonen, geolog

”Vår gedigna geologiska expertis och tillgång till unikt undersökningsmaterial ger underlag för våra grundvattenutredningar.”
- Jussi Ahonen, enhetschef, grundvatten