Byggbarhet

Vi bedömer markens och berggrundens byggegenskaper utgående från vårt befintliga material. Genom kombination och tolkning av olika mark- och berggrundsdata produceras diversifierade byggbarhetsmodeller för behov inom general- och delgeneralplanläggning. De viktigaste egenskaperna hos berggrunden är markens bärighet, den mjuka markens tjocklek och lutningsgraden. Preliminära bedömningar av berggrundens fragmentering bygger på GTK:s insamlade berggrundsdata, och våra experters tolkningar ger en god utgångspunkt för planering av underjordiska anläggningar.

Vi erbjuder följande tjänster

Utredningar av berggrunden
Markens lämplighet för byggande
Utredningar av mjuk mark  
 

Förstudie av berggrundens struktur – Västmetron

På området för Västmetron utfördes en tektonisk undersökning av berggrunden före tunnelutgrävning. Målet var att underlätta styrningen av fortsatta utredningar gällande sträckan Gräsvik–Mattby och identifieringen av eventuella problem.

 arrow Läs mera (på finska)

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Bakgrundshalter (på finska)
arrow Sura sulfatjordar - risker och kartläggning (på finska)
 

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Ossi Ikävalko, ledande forskare

” Geologisk information utgör grunden för detaljerad planering av markanvändningen.”
- Ossi Ikävalko, seniorexpert