Referenser

GTK Mintec utför årligen ca 100 avgiftsbelagda uppdrag åt inhemska och internationella gruvindustriföretag. Projekten genomförs i konfidentiellt samarbete med kunderna och andra forskningsinstitut.

GTK Mintec har deltagit i internationella EU-finansierade projekt samt ett biståndsprojekt (ICI) som finansieras av utrikesministeriet i Finland. ICI-projektets syftar till att utveckla och uppdatera anrikningslaboratoriet Central Geological Laboratory i Ulan Bator i Mongoliet.

GTK:s Mintec deltar i flera samfinansierade projekt som genomförs i nära samarbete med inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut samt gruvindustriföretag. Exempel på avslutade och pågående Tekes-finansierade projekt där GTK Mintec är en av forskningsorganisationerna:

  • Hantering av arsen i gruvprocesser och utvinning (ARSENAL)
  • Hållbart utnyttjande av mineraler i platinagruppen (BEPGE och PROSU)
  • Kostnadseffektiv bearbetning av avfallsmaterial och slagg baserat på biourlakning (PROBIO)
  • Bearbetning av bottenslagg från termisk behandling av kommunalt avfall i materialåtervinningssyfte (PUUMA)

arrow Ta kontakt med våra experter

arrow Tillbaka

 
 

arrow Referenser