Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Mineralteknik och materialforskning

GTK:s laboratoriefunktioner och provfabriken GTK Mintec är specialiserade på tjänster för aktörer inom bl.a. gruv-, metall-, miljö- och kemiindustrin. Forskningshelheten omfattar hela kedjan från mineralogisk och isotopgeologisk forskning och anrikningsprov i laboratorieskala till kontinuerlig drift i provfabriksskala. Helheten är unik även i ett internationellt perspektiv. Vi satsar på utveckling av forskning och teknik i samarbete med industrin, leverantörer av utrustning och forskningsinstitutioner.

Vi erbjuder kunderna skräddarsydda forskningstjänster. Alla tjänster som behövs för t.ex. anrikning av malm finns under samma tak. Forskningstjänsterna siktar på bl.a. utveckling av ekoeffektiva processer och därigenom förbättring av industrins konkurrenskraft samt en mer miljövänlig och hållbar användning av mineralresurserna. Genom våra tjänster stöder vi också mineralprospektering, gruvverksamhet och andra kunder för vilka data om mineraler eller isotopgeologi är viktiga. Produkterna varierar från enskilda laboratoriebestämningar till omfattande forskningsrapporter som kräver specialkompetens. Moderna laboratoriemetoder garanterar data om ursprung och ålder för malmer och berggrundens stenar samt ger värdefull information om stenprovernas malmmineraler, deras sammansättning och halter.

GTK har över trettio års erfarenhet av forskning på olika malmtyper och geomaterial. Erfarenheten av malmtyper spänner över ett mycket brett fält och inkluderar bl.a. bas- och ädelmetaller, industrimineraler, sällsynta jordmetaller och rådiamanter. Kompetensområdet omfattar även olika material i den cirkulära ekonomin, såsom aska från förbränningsanläggningar, slagg från metallindustrin och anrikningssand.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Processmineralogi
  • Laboratorie- och provfabriksverksamhet inom anrikningsteknik
  • Mineraltekniska miljö- och återvinningsundersökningar
  • Mineralogisk bestämning av sten och andra oorganiska material
  • Isotoper vid malmundersökningar
  • Mineralogi vid malmundersökningar
  • Diamantundersökningar och andra tungmineralundersökningar i terrängen och laboratoriet

arrow Ta kontakt med våra experter