Miljöundersökningar inom gruvsektorn

I alla faser av gruvans livscykel behövs kännedom om miljöförändringar baserat på tillräcklig sakkunskap. GTK:s styrka är vår geologiska helhetssyn. Den möjliggör tillförlitliga bedömningar av förändringar i naturen som gruvverksamheten medför. När förändringarna förutses skapas underlag för hantering och minimering av de negativa konsekvenserna. Kunskap om jordmånen, grundvattnet, å- och insjösedimentens naturliga variation och förhållanden innan starten av gruvverksamheten ger en stabil grund för GTK:s miljöutredningar samt för en transparent och öppen risk- och konsekvensbedömning.

Vi erbjuder följande tjänster

Grundtillståndsutredningar
Utredningar av miljöduglighet för sidoberg och anrikningssand
Miljöriskbedömningar
Våtmarksrening av gruvvatten och infiltrationsvatten
Grundvattenundersökningar i gruvar
 

Best Environmental Practices in Metal Ore Mining

Over the past few years, important new mines have been opened in Finland (Suurikuusikko, Talvivaara) while existing ones have upscaled their operations and new mining projects have been started. The mining industry produces the raw materials on which many other industries depend, including the metal, chemical and pulp and paper industries, as well as agriculture and a number of other sectors. Unavoidably, the metal ore mining has impacts on the environment. Prevention of negative environmental impacts calls for the application of BAT (Best Available Techniques) in the mining, starting from ore prospecting and mine planning and extending to mine closure - throughout the mine life cycle.

 arrow Läs mera 


Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Gruvdrift och miljö (på finska)

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Tommi Kauppila, ledande forskare

 ”Expertis för gruvverksamhetens hela livscykel: malmprospektering, planering av gruvan, produktion, nedläggning och återställning.”
- Tommi Kauppila, forskningsprofessor