Malmpotential

GTK har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. GTK uppdaterar fortlöpande sitt digitala material, som ger en stabil grund för planering av malmprospektering.

Vi erbjuder följande tjänster

Utvärdering av malmpotentialen
Modellering av malmfyndigheter och utvärdering av mineraltillgångar
Tjänster inom geofysik
Provtagningstjänster
 

3D-modellering av litiumfyndighet i Ullava och bedömning av mineralreserver

Ullava

På uppdrag av Nordic Mining/Keliber gjordes en 3D-modell av litiumpegmatitfyndigheten i Länttä, Ullava och litiumreserverna bedömdes i flera etapper.

 
Bilden visar fyndighetens litiumblockmodell och dagbrottsoptimeringar på 50 m och 200 m djup.


Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Metaller
arrow Industrimineral
arrow Forskningsprogrammet för mineralpotential
arrow Borrkärnearkiv
  

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Hannu Makkonen,  ledande geolog

”I Finland finns mycket malm som väntar på att upptäckas.”
- Hannu Makkonen, ledande geolog