Forskningslaboratorium

Våra tjänster stödjer malmletning, gruvverksamhet och andra kunder för vilka data om mineraler och isotopgeologi är viktiga. Produkterna varierar från enstaka laboratoriebestämningar till omfattande forskningsrapporter som kräver djup sakkunskap.

Vi erbjuder t.o.m. ”nyckelfärdiga” paket, som t.ex. tungmetallundersökning av jordmånen vid diamantprospektering, då vi levererar allt från en fullständig rapport över provtagningen och datainsamlingen till tolkning av resultaten.

Moderna laboratoriemetoder garanterar rapporterade data om ursprung och ålder för berggrundens malmer och stenar samt ger värdefull information om stenprovernas malmmineraler, deras sammansättning och halter.

Vi erbjuder följande tjänster

Diamantundersökningar och andra undersökningar av tungmineral i terrängen och laboratoriet
Mineralogisk definiering av sten och andra oorganiska material
Mineralogi vid malmundersökningar
Isotoper vid malmundersökningar

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Forskningslaboratorium - utrustning och metoder
arrow Finlands laboratorium för isotopgeologi

arrow Ta kontakt med våra experter