Torv

GTK:s kartläggning och inventering av torvresurser producerar årligen torvdata som täcker ca 30 000 hektar. Varje år rapporteras ca 100 miljoner kubikmeter torvresurser som är lämpliga för produktion. Kartläggningarna och inventeringarna skapar underlag för stora datamängder, som kan användas för kostnadseffektivt och hållbart utnyttjande av denna nationella energireserv av stora mått. För närvarande har vi data om ca 16 000 myrar.

GTK har bred erfarenhet av att bedöma torvresurser i produktionsområden och av geologisk undersökning i samband med torvproduktionens tillståndsprocesser för torvproduktion. Våra regionalkontor har tillgång till modern markradar, utrustning där GPS med hög precision används och möjligheter att utföra borrningar. Resultaten behandlas och visualiseras i en modern geodatamiljö.

Vi erbjuder följande tjänster

Torvundersökningar
Undersökningar av produktionsområden och undersökningar om miljökonsekvenser vid produktion
 

Program för myrar i Norra Österbotten och Västra Kajanaland

GTK bidrar starkt till att fylla kunskapsbehoven i samhällsplaneringen. Vi är med i flera planläggningsprojekt i landskapen, t.ex. Norra Österbotten. Våra befintliga datamängder och kompletterande uppdragsundersökningar skapar en stabil grund för rationell planering av markanvändningen.

 arrow Läs mera

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Torv som råmaterial
arrow Torvavlagringar och hållbar utveckling (på finska)
 

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Samu Valpola, ledande forskare

”Kostnadseffektiv kartläggning och inventering av torvresurser för planering av markanvändningen och näringslivets behov.”
- Samu Valpola, enhetschef, torvreserver