Undersökningar av platser för slutförvaring av kärnavfall

GTK deltar intensivt i undersökningen av lämpliga områden och platser för slutförvaring av höggradigt kärnavfall. Landets mest detaljerade och omfattande berggrundsdata finns hos GTK och därmed kunde undersökningen täcka hela landet. Vi gör mångsidiga utredningar som underlag för bedömning av den långsiktiga säkerheten i geologiskt slutförvar och faktorer som måste beaktas vid planering och byggande av utrymmen under jord. I allt undersökningsarbete utnyttjar GTK hela personalens kompetens och sin mångsidiga geofysiska, mineralogiska och geokemiska utrustning.

Vi erbjuder följande tjänster

Undersökningar av lämpliga områden och platser för slutförvaring
Geologiska undersökningar av slutförvaringars säkerhet
 

Undersökningar i Olkiluoto

Ön Olkiluoto i Euraåminne har undersökts sedan 1980-talet som en plats för slutförvaring av höggradigt kärnbränsle. GTK deltar aktivt i undersökningarna i egenskap av geologisk och geofysisk expert. Betydande helheter i undersökningen handlar om utarbetande av en geologisk modell över områdets berggrund, geofysiska undersökningar, geologisk kartläggning av slutförvaret ONKALO och undersökning av bergets värmeledningsförmåga.

arrow Läs mera

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Forskningsprogrammet för energi
arrow Uran – energimetall för kärnkraften
arrow Djupborrhålet i Outokumpu

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Timo Ruskeeniemi, geolog

 "Vi deltar aktivt i undersökningen av placeringsorter i egenskap av geologisk och geofysisk expert.”
- Timo Ruskeeniemi, forskare