Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Geoenergi

GTK utreder potentialen för användning av geoenergi genom undersökningar på de aktuella platserna. Mångsidiga och delvis egenutvecklade mätmetoder producerar resultat som kombineras med GTK:s omfattande geologiska datamängder och utnyttjas vid dimensionering och modellering av geoenergisystem.

GTK:s geoenergiundersökningar är alltid skräddarsydda och kan t.ex. bestå av följande:

  • Geologisk kartläggning av området och granskning av befintliga geologiska datamängder
  • Termiskt responstest, TRT-mätning, i 2–5 forskningsbrunnar för att fastställa jordskorpans och brunnarnas egenskaper
  • Olika typer av temperaturmätningar
  • Andra lokala geofysiska mätningar och geologiska undersökningar
  • Dimensionering och modellering av energibrunnsfält med GTK:s metoder, bl.a. utifrån TRT-mätningar, objektets energibehov och tillänglig yta
  • Uppföljning av geoenergisystemets funktion efter drifttagningen

Korrekt dimensionerade geoenergisystem är effektiva och hållbara. Om jordskorpans temperatur håller en ändamålsenlig nivå år efter år behåller också värmepumpen sin goda värmekoefficient.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Utvärdering av geoenergisk potential
  • Geologiska och geofysikaliska fältundersökningar i utvalda områden
  • Dimensionering av kapacitet och modellering av produktionsfält

arrow Ta kontakt med våra experter