Geoenergi

GTK utreder potentialen för användning av geoenergi genom undersökningar på de aktuella platserna. Mångsidiga och delvis egenutvecklade mätmetoder producerar resultat som kombineras med GTK:s omfattande geologiska datamängder och utnyttjas vid dimensionering och modellering av geoenergisystem.

GTK:s geoenergiundersökningar är alltid skräddarsydda och kan t.ex. bestå av följande:

  • Geologisk kartläggning av området och granskning av befintliga geologiska datamängder
  • Termiskt responstest, TRT-mätning, i 2–5 forskningsbrunnar för att fastställa jordskorpans och brunnarnas egenskaper
  • Olika typer av temperaturmätningar
  • Andra lokala geofysiska mätningar och geologiska undersökningar
  • Dimensionering och modellering av energibrunnsfält med GTK:s metoder, bl.a. utifrån TRT-mätningar, objektets energibehov och tillänglig yta
  • Uppföljning av geoenergisystemets funktion efter drifttagningen

Korrekt dimensionerade geoenergisystem är effektiva och hållbara. Om jordskorpans temperatur håller en ändamålsenlig nivå år efter år behåller också värmepumpen sin goda värmekoefficient.

Vi erbjuder följande tjänster

Utvärdering av geoenergisk potential
Geologiska och geofysikaliska fältundersökningar i utvalda områden
Dimensionering av kapacitet och modellering av produktionsfält
 

Finlands största geoenergi- och hybridprojekt

SOK:s nya logistikcentral i Sibbo är Finlands största geoenergi- och hybridprojekt. GTK har utfört geoenergiundersökningar på området sedan 2008 och svarat för dimensionering och mätning av centralens energibrunnsfält samt planering av fältets temperaturuppföljningssystem. Logistikcentralen togs i drift under 2012.

  arrow Läs mera

 
 

Pajängen värms upp med geoenergi

Bostadsområdet Pajängen i Esbo utnyttjar geoenergi i stor omfattning. GTK har undersökt jordmånen och berggrunden på området samt utfört mätningar och modellering av energibrunnsfält åt byggföretaget Hartela. Inflyttningen till husen som värms upp med geoenergi började sommaren 2011.

 arrow Läs mera

 

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Asmo Huusko, specialist

” Kunskap om lokal geologi är en förutsättning för välfungerande geoenergisystem!”
- Asmo Huusko, Enhetschef, Geoenergi