Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Metaller
arrow Industrimineral
arrow High tech -metaller (på engelska)

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Mineralteknik

GTK:s Mineraltekniska laboratorium i Outokumpu är specialiserat på processundersökning av malmer och utveckling av anrikningsteknik i samarbete med industrin, leverantörer av utrustning och forskningsinstitut. Forskningen täcker hela kedjan från mineralogisk forskning och anrikningstester i laboratorieskala till kontinuerlig provdrift i pilotskala, vilket gör laboratoriet unikt även ur ett internationellt perspektiv. Vi erbjuder skräddarsydda anrikningstekniska forskningstjänster för gruvindustrins behov så att kunden får alla tjänster som behövs för malmanrikning från samma ställe. Forskningstjänsterna siktar på att utveckla ekoeffektiva processer och därigenom förbättra sektorns industriella konkurrenskraft samt miljövänlig och hållbar användning av mineralresurserna.

Experttjänster

arrow Mineralteknik och materialforskning

 
 

 
 

Mineralteknik