Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Metaller
arrow Industrimineral
arrow High tech -metaller (på engelska)
arrow Biprodukter

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Mineralpolicy

Ett systematiskt och hållbart utnyttjande av våra mineraltillgångar säkerställer den nationella råmaterialförsörjningen och skapar förutsättningar för en balanserad regional utveckling långt in i framtiden. Genom kompetensen inom mineralområdet främjar vi globalt en resurseffektiv och ansvarstagande mineralekonomi samt ny internationell affärsverksamhet.

Regeringens klimat- och energipolitiska ministergrupp inledde i december 2009 beredningen av statsrådets naturresursstrategi. Som en del av detta arbete startades ett mineralstrategiprojekt under ledning av arbets- och näringsministeriet. Projektet skulle ge förslag på utveckling av branschen och förbättring av konkurrenskraften med hänsyn till hållbar utveckling, materialeffektivitet och minskning av de totala negativa miljökonsekvenserna. Arbetet blev färdigt oktober 2010, då Finlands mineralstrategi överlämnades till näringsminister Mauri Pekkarinen.

I strategiprojektet gjordes en täckande bedömning av de internationella och nationella förutsättningarna för utvecklingen på medellång sikt och fram till år 2050.

VISION 2050: Finland är en global föregångare inom hållbart utnyttjande av mineraler, och mineralområdet är en av stöttepelarna i vår samhällsekonomi.

 

 
 

 
 

Mineralpolicy