Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Biprodukter
arrow Metaller
arrow Industrimineral
 

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Gruvmiljöer

I alla faser av gruvans livscykel behövs kännedom om miljöförändringar baserat på tillräcklig sakkunskap. GTK:s styrka är vår geologiska helhetssyn. Den möjliggör tillförlitliga bedömningar av förändringar i naturen som gruvverksamheten medför. När förändringarna förutses skapas underlag för hantering och minimering av de negativa konsekvenserna. Kunskap om jordmånen, grundvattnet, å- och insjösedimentens naturliga variation och förhållanden innan starten av gruvverksamheten ger en stabil grund för GTK:s miljöutredningar samt för en transparent och öppen risk- och konsekvensbedömning.

Experttjänster

arrow Miljöundersökningar inom gruvsektorn

 
 

 
 

Gruvmiljöer