Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Metaller
arrow Industrimineral

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Green Mining

Green Mining-konceptet är mineralsektorns svar på de framtida utmaningarna. I konceptet optimeras material- och energieffektiviteten i hela produktionskedjan. Det letar effektivt efter nya råmaterialresurser och främjar deras exploatering. De negativa konsekvenserna för miljön och samhällena minimeras. Dessutom förbättras arbetssäkerheten och trivseln på arbetet och ambitionen är att återställa utvinningsområdet när verksamheten har upphört.

Det Tekes-ledda Green Mining-programmet startade 2011. Programmets huvudmål är att göra Finland till en global föregångare inom ekoeffektiv mineralindustri före 2020. Det centrala innehållet består av två temaområden: omärkliga och intelligenta gruvor samt nya mineralresurser. Vid sidan av den växande traditionella gruvverksamheten skapar programmet ny affärsverksamhet som kräver specialkompetens. Det centrala målet är att öka antalet exportinriktade småföretag i mineralklustret. Med hjälp av programmet ska forskningen inom de utvalda sektorerna lyftas upp i världsklass.

GTK har aktivt medverkat i utvecklingen av detta femårsprogram, som har en total budget på 60 miljoner euro. Programmet erbjuder goda möjligheter till projekt som stöder GTK:s strategiska mål.
 

 
 

 
 

Green Mining