Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Happamien sulfaattimaiden haitat hallintaan -broschyr

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Markanvändning och miljö

Vi utför miljöundersökningar som stöd för planläggning, byggande, miljökonsekvensbedömning och beslutsfattande. Utredningar om miljöns grundtillstånd och riskbedömningar behöver stöd av data om mark- och grundvattenegenskaper. Vårt täckande datamaterial och vår breda geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt kring mark- och grundvattenskydd samt undersökningar om miljöns tillstånd och miljöförändringar.

Experttjänster

arrow Miljöundersökningar av mark

Informationstjänster

arrow Maankamara
arrow Sura sulfatjordar
arrow Bakgrundshalter (TAPIR)
arrow Geokemisk miljökonsekvenskarta

 
 

 
 

Markanvändning och miljö

Nyttiga länkar 

arrow Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)