Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 
 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Havsbotten

Behovet av kunskap om havsbottenmaterial har ökat i vårt samhälle i och med samordningen av behoven inom miljövård, marksubstansförsörjning, planering och byggande samt vetenskaplig forskning. Målet med GTK:s geologiska undersökning av vattentäckta områden är att producera jordmånskartor och geologiska tvärsnitt av botten med en tillräcklig noggrannhet för behoven inom både regionplaneringen och byggandet. Bottenjordarternas kvalitet och regionala täckning samt olika lager- tjocklek och struktur har en betydande inverkan på de vattentäckta områdenas användbarhet och miljömässiga betydelse. Dessa data används för att kartlägga det omfattande finska havsområdet, planera användningen av havsområdet, bygga på havsbotten och kunna identifiera risker.

Experttjänster

arrow Havsbotten

Informationstjänster

arrow Maankamara

 
 

 
 

Havsbotten