Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Grundvatten

Finland är helt självförsörjande i fråga om grundvatten, och det skulle finnas gott om kapacitet för export. I vårt land finns det 6 350 grundvattenområden där det varje dygn bildas 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten. Endast cirka 10 procent av det grundvatten som bildas är i användning. I Finland finns det cirka 1 600 vattenverk, ett flertal vattenandelslag och därtill använder cirka 10 procent av befolkningen vatten från en egen brunn som hushållsvatten. Cirka 60 procent av vattnet som distribueras av offentliga vattenverk är grundvatten och resten ytvatten.

Experttjänster

arrow Grundvatten

Informationstjänster

arrow Maankamara
arrow Sura sulfatjordar
arrow Bakgrundshalter (TAPIR)
arrow Geokemisk miljökonsekvenskarta

 
 

 
 

Grundvatten

Nyttiga länkar 

arrow Suomen vesiyhdistys rf. (på finska)
arrow Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)