Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 
 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Lämplighet för byggande

Preliminära bedömningar av markens och berggrundens byggegenskaper kan ofta göras på grundval av våra befintliga data. Genom att kombinera och tolka olika mark- och berggrundsdata och samla in preciserande data i terrängen kan byggbarhetsmodeller som även betjänar mer detaljerad planering av markanvändningen produceras. Dessutom är specialanalyser, som undersökning av mjukjordsegenskaper, till hjälp också på byggnadsplaneringsnivå. Preliminära bedömningar av berggrundens fragmentering bygger på våra insamlade berggrundsdata, och våra experters tolkningar ger en god utgångspunkt för planering av underjordiska anläggningar.

Experttjänster

arrow Byggbarhet

Informationstjänster

arrow Finlands berggrund och stratigrafi
arrow Grundundersökningar (PTR)
arrow Maankamara
arrow Sura sulfatjordar

 
 

 
 

Lämplighet för byggande

Nyttiga länkar 

arrow Infra r.f.
arrow Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)