Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Rapporter om torvforskningen

De myrspecifika forskningsrapporterna sammanställs i kommunspecifika rapporter som publiceras i GTK:s serie Torvforskningsrapport. Det kan finnas flera rapporter om en kommun om forskning har utförts i flera år. Hittills har ca 400 kommunspecifika torvrapporter publicerats. Rapporterna finns tillgängliga i rullmenyn nedan.
Utförliga uppgifter om myrarna: du kan höra dig för om bl.a. kartor, profiler och laboratorieuppgifter (ask- och svavelhalter, värmevärden, torrvolymer etc.) hos GTK.

Utdelning av rapporter sker nu via GTK: s webbutik. Torvrforskningsrapporterna kan beställas gratis från webbutiken, endast leveranskostnaderna debiteras.

 arrow GTK:s webbutik