Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Torvräkenskaper

Karttjänsten Torvräkenskaper ger information om markanvändningen på myr- och torvmarker och om torvresurser som kartlagts av Geologiska forskningscentralen. Du kan titta på sammanställningar enligt definierade regionnivåer eller alternativ se uppgifter om en viss kartlagd myr.

Samanställningarna (regionala torvräkenskaper) visar total areal, skyddad areal och torvproduktionsareal för myrmarkerna enligt data från Lantmäteriverket och Finlands miljöcentral samt karlagda torvresurser utifrån Geologiska forskningscentralens data. Uppgifterna om kartlagda torvresurser är sammanställda från data om enskilda myrar. Även dessa data är tillgängliga i tjänsten. Dataurvalet i de regionala sammanställningarna bygger på undersökningsområden och geografiska punkter för kartlagda myrar. Kommunindelningen och data för enskilda myrar kan avvika från data i torvundersökningsrapporterna.

Beräkningen av torvräkenskaperna beskrivs närmare i tjänsten.

GTK kartlägger i regel myrar som är större än 20 hektar. Terrängen har kartlagts med rutnätsmetoden och sedan 2011 i huvudsak baserat på triangelnät med lika avstånd. Undersökningsområdena är avgränsade efter geologiska myrområden och datapunkternas geografiska läge. Kartläggningsdata om myrarna har i regel samlats in under en terrängperiod (undersökningsår). I undersökningen ingår även myrar som nu finns på skyddsområde eller i torvproduktion. Om datapunkter på en myr nu finns inom ett torvproduktionsområde, beskriver torvresurserna endast undersökningsårets situation, dvs. eventuellt innan torvproduktionen började.

Vid publiceringen av tjänsten är dess regionala räckvidd landskapet Södra Österbotten. Täckningen kommer att öka genom årliga uppdateringar.

Källmaterial:

  • Myrar karlagda av GTK (© GTK)
  • Administrativ indelning, Fastighetsgränser, Fastighetskartbeteckningar, Grundkartan (© Lantmäteriverket)
  • Avrinningsområden, Grundvattenområden, Skyddsområden (© SYKE)

arrow Tjänstens användningsvillkor

arrow Ta kontakt med våra experter

palveluun

 
 

Torvresursernas bokföring

palveluun