Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Gränssnittstjänster

Förteckning över tjänster

OneGeology Europe-portalens GTK-tjänster WMS och WFS
 • Harmoniserad ytgeologisk karta över Finland 1:1 000 000
 • Harmoniserad berggrundskarta över Finland 1:100 000
 • Harmoniserad strukturkarta över Finland 1:100 000

Till tjänsten

Dataprodukter i GTKWMS- och GTKWFS-tjänsterna
 • Aeromagnetiska anomalikarta över Finland BARA WMS
 • Sura sulfatjodras 1:250 000 
 • Berggrund 1:200 000
 • Generaliserad berggrund 1:100 000 BARA WMS
 • Berggrund 1:1 000 000
 • Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000 
 • Kvartära avlagringar 1:200 000
 • Kvartära avlagringar 1:1 000 000
 • Finlands ytgeologi 1:1 000 000 OneGeology - Europe BARA WMS
 • Undersökta torvområden
 • Fennoskandiska sköldens metallogeniska bälten
 • Berggrundsborrningar
 • Berggrundens isotopdata
 • Berggrundsobservationer
 • Blockobservationer
 • Berggrundsgeokemi 
 • Storregional geokemi

GTKWMS

GTKWFS

GTK:s dataprodukter i Paikkatietoikkuna
 • Berggrundsobservationer
 • Berggrundsborrningar 
 • Blockobservationer
 • Berggrundens isotopdata
 • Storregional geokemi
 • Berggrundsgeokemi
 • Undersökta torvområden
 • Kvartära avlagringar 1:20 000 / 1:50 000
 • Kvartära avlagningar 1:200 000
 • Berggrund 1:200 000
 • Finlands ytgeologi 1:1 000 000 OneGeology - Europe
 • Fennoskandiska sköldens metallogeniska bälten
 • Bergrgund 1:1 000 000
 • Kvartära avlagningar 1:1 000 000
 • Sura sulfatjordar
 • Aeromagnetiska anomalikarta över Finland

Till tjänsten

arrow Tillbaka

 
 
 
 

Användarrättigheter till GTK:s produkter på webben

Grundlicens
Öppen licens