Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Gränssnittstjänster

Förteckning över tjänster

OneGeology Europe-portalens GTK-tjänster WMS och WFS
 • Harmoniserad ytgeologisk karta över Finland 1:1 000 000
 • Harmoniserad berggrundskarta över Finland 1:100 000
 • Harmoniserad strukturkarta över Finland 1:100 000

palveluun 

GTK:s WMS-tjänster i Paikkatietoikkuna
 • Makroregional geokemisk bäckvattenkartläggning
 • Makroregional geokemisk bäcksedimentkartläggning  
 • Makroregional geokemisk moränkartläggning  
 • Geokemisk databas för Finlands berggrund  
 • Berggrunds- och blockobservationsdata
 • Dateringar av Finlands berggrund  
 • Inventerade torvområden  
 • Digital jordmånskarta 1:200 000
 • Digital berggrundskarta 1:200 000
 • Ytgeologi 1:1 000 000
 • Jordmånen i Finland 1:100 000
 • Jordmånskarta 1:20 000 / 1:50 000
 • Berggrunden i Finland 1:100 000
 • Berggrundskarta 1:100 000, raster  
 • Magnetfältskarta, raster

palveluun 

WFS-tjänster i Paikkatietoikkuna
 • Jordmånen i Finland 1:100 000
 • Ytgeologi 1:1 000 000 
 • Berggrunden i Finland 1:100 000

arrow Tillbaka

 
 
 
 

Användarrättigheter till GTK:s produkter på webben

Grundlicens
Öppen licens