GTK i siffror

GTK i siffror 2015
Bruttokostnader, M€ 48,7
Intäkter totalt, M€ 12,6
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€ 8,7
Antal anställda, årsverken 533,6
Andel akademiskt utbildade, % 54,4

Intäkter per kundgrupp 2015 Totalt 1000 € %
Statsförvaltningen 1 788 14
Kommunsektorn 1 081 9
Näringsliv 5 705 45
Exportprojekt 2 993 24
Övriga kunder 1 012 8
  12 579 100

 

Finansieringsstrukturens utveckling 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015
Egen budgetfinansiering 42423 41950 40398 36974 35831
Inkomstfinansiering 14025 13078 11898 12536 12579
Extern finansiering 229 276 176 284 309
Finansiering totalt 56677 55304 52472 49794 48719

GTK:s kostnadsstruktur 2015 mn euro
Löner 30,1
Fastighetskostnader 5,3
Material, förnödenheter och varor 2,3
Inköp av tjänster 7,3
Resor 2,4
Investeringar 0,8
Övriga kostnader 0,5
 Totalt 48,7