Direktionen

(1.3.2014–28.2.2017)

Ordförande:
Tarmo Tuominen, Deputy CEO / CSCO, Ab Nordkalk Oy

Vice ordförande:
Riku Huttunen, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet

Ledamöter:
Pirkko Saarela, överdirektör, NTM-centralen, Lappland
Matti Mannonen, verkställande direktör, Finlands konsultbyråers förbund SKOL rf
Susanna Wähä, miljöråd, Miljöministeriet
Eeva Jernström, professor, Villmansstrands tekniska universitet

Sekreterare:
Jarmo Kohonen, Direktör, strategi och planering, GTK

Övriga:
Mika Nykänen, generaldirektör, GTK
Maija Kurimo, specialist, personalens representant, GTK