Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Utvärdering och utveckling av verksamheten

De viktigaste förfarandena för utvärdering och utveckling av kvalitetsstyrningen inom GTK är:

  • Intern revision och auditering av utomstående
  • Granskningar av specifika resultatområden
  • Revision av kvalitetssystemet av verkets ledning
  • Egenbedömning

Egenbedömning av verksamheten enligt kriterierna för kvalitetspris

I egenbedömningen ingår bedömning av både förfaringssätten (hur ändamålsenliga processerna och deras tillämpning är) och resultaten (nyckeltalen och de resultat de anger). Egenbedömningarna inom hela GTK fungerar som samlande element för identifiering av det som behöver utvecklas. Ett syfte med egenbedömningen är att såvitt möjligt skapa en bild av effektiviteten i GTK:s verksamhet.

I egenbedömningen ingår också bedömningar av ändamålsenligheten i den interna revisionen och riskhanteringen.