Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Kvalitetssystemets uppbyggnad

Grunduppbyggnad och dokumentation

GTK:s kvalitetssystem är en helhet bildad av dessa ansvar och förfaranden, som tillämpas på de uppgifter som per definition faller på forskningscentralen, likaså på de produkter och tjänster som tillhandahålls på beställning. Förutom av kvalitets- och verksamhetshandböcker styrs GTK:s verksamhet av bestående bestämmelser (PM) och anvisningar (PO) samt säkerhetsinstruktioner (TO) vilka utfärdas av förvaltningen. I kvalitetssystemshelheten bildar dessa det viktigaste referensmaterialet. Som helhet bildar dokumentationen över GTK:s kvalitetssystem en väl täckande beskrivning av kvalitetsstyrningen i GTK:s verksamhet samt av hur miljö- och arbetarskyddet förverkligas i praktiken.

GTK:s kvalitetssystem är sammansatt av följande delar:

  • GTK:s kvalitetshandbok
  • Handböcker för verksamheten
  • Bilagor och referensmaterial

ISO 9001, en standard för kvalitetssystem, tillämpas i funktionerna som har att göra med funktionerna, bl.a. karterings- och mätningsfunktionerna samt det mineraltekniska laboratoriets analys- och processfunktioner. I kvalitetssystemet beskrivs forskningscentralens verksamhetsprocessers gång, så att de omständigheter som är väsentliga för kundservicen, verksamhetens tillförlitlighet och effektivitet samt miljöskyddet har definierats enligt de krav som ställs i standarden.