Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Dokumentation om kvalitetssystemet

GTK:s kvalitetshandbok

GTK:s kvalitetshandbok är kvalitetssystemets huvuddokument. Där definieras de centrala elementen på ett sätt som är förpliktande för forskningscentralens samtliga enheter. I kvalitetssystemet ingår en beskrivning av systemets uppbyggnad och de underordnade dokumentens ställning i systemet, likaså beskrivs de förfaranden som hör ihop med kvalitetssystemet. Den av verkets högsta ledning formulerade kvalitets- och miljöpolicyn bildar utgångspunkten för kvalitetsstyrningen inom GTK.

Handböcker för verksamheten (Standard Operating Procedures)

I handböckerna beskrivs de operativa processerna och deras styrning i de nämnda standarderna, på det sätt som preciserats i GTK:s kvalitetshandbok. Handböckerna täcker GTK:s grundläggande processer och de viktigaste stödjande processerna.

Benämningen grundläggande process används om en verksamhetsprocess som leder till produkter eller forskningsresultat som är av central betydelse enligt GTK:s verksamhetsidé. De stödjande processerna företas antingen på beställning internt, som stöd för en av de grundläggande processerna, eller externt, så att de utförs på beställning av utomstående kunder.

De målsättningar som beskrivs i handböckerna måste stå i samklang med GTK:s kvalitetspolicy. Handböckerna för verksamheten bildar tillsammans med kvalitetshandboken en heltäckande beskrivning av kvalitetsstyrningen för varje funktionsprocess.

Bilagor

De blanketter, instruktioner, modeller och andra bilagor som nämns i handböckerna för verksamheten bildar kvalitetssystemets bilagesamling.

Referensmaterial

De viktigaste referensmaterialen inom kvalitetssystemet har uppdelats enligt följande:

  • Lagar, förordningar och andra stadganden som direkt berör GTK:s verksamhet
  • Bestående bestämmelser och instruktioner
  • GTK:s handböcker
  • Övrigt referensmaterial

GTK:s handböcker

GTK:s handböcker innehåller de allmänna förfaringssätten och anvisningarna som gäller GTK:s verksamhet. I dessa handböcker ingår också anvisningar om procedurerna för uppdatering och utveckling av böckerna.

Kvalitetsdokumentens offentlighet och användning

GTK:s kvalitetshandbok och handböckerna för verksamheten är offentliga handlingar. Dock kan delar av deras innehåll, om de är av betydelse för GTK:s kommersiella verksamhet (ss. procedurbeskrivningar), bestämmas vara uteslutande för internt bruk. Detta skall i så fall ske med beslut av den direktör som godkänt verksamhetshandboken ifråga, efter framställning av kvalitetschefen. Kvalitetshandboken och handböckerna för verksamheten har i första hand sammanställts för – och är avsedda för – internt bruk inom GTK. Dock skall handböckerna också kunna användas för beskrivning inför intressentgrupper och kunder av de verksamhetsprinciper som GTK förbinder sig att följa.