Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Strategi

GTK’s strategi skapar äkta mervärde samt hög sakkännedomen och strategiskt styrda och smidiga verksamhetsmodeller. I strategin har vi utgått från att stärka målsättningen som bygger på näringspolitisk genomslagskraft och kundbehov. Att öka kundstyrningen och att skapa direkta, gynnsamma förutsättningar för företagsverksamheten har lyfts fram som mål.

Prioriteringarna i den nya målsättningen utgörs av följande fyra strategiska teman: (1) digitaliseringen blir GTK:s framgångsfaktor (2) GTK tar fram nya cleantech-lösningar (3) geologin effektiviserar hållbart byggande i samhällena och (4) mineralekonomin skapar hållbar tillväxt. Det övergripande målet för den strategiska omläggningen är att kontinuerligt stärka GTK:s resultat.

 
Strategiska mål
  • De strategiska temana skapar tillväxt
  • Omarbetning av de interna verksamhetsmodellerna
  • Omorganisering av grundverksamheten
 
 
Strategiska teman
  • Digitaliseringen blir GTK:s framgångsfaktor
  • GTK tar fram nya cleantech-lösningar
  • Geologin effektiviserar hållbart byggande i samhällena
  • Mineralekonomin skapar hållbar tillväxt
 
Förändringens tre element