Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Välmående och kompetent personal

GTK ser det som viktigt att främja personalens arbetshälsa och kompetens. Motiverande arbetsklimat är en central faktor för personalens arbetshälsa. GTK främjar målmedvetet motiverande arbetsklimat och öppenhet för nya idéer på arbetsplatsen.

GTK följer regelbundet utvecklingen av personalens arbetsvälmående med hjälp av personalundersökningar. Efteråt sker en noggrann genomgång av resultaten i diskussioner med personalen. Utifrån detta väljer respektive enhet och team sina utvecklingsobjekt och kommer överens om åtgärderna.

Personalens välmående förutsätter gott ledarskap och chefsarbete. På GTK har cheferna fått utbildning i djupledning där chefsarbetets utvecklande och motiverande delar betonas. Dessutom anordnar GTK årligen chefsdagar för hela organisationens ledning och chefer där bl.a. sambandet mellan strategin och arbetsvälmående liksom aktuella personalfrågor behandlas i syfte att stärka organisationskulturen.

Personalens välmående stöds även genom mer omfattande företagshälsovård än normalt. GTK samarbetar med Suomen Terveystalo för att främja arbetshälsan. Förutom sjukvård har GTK avtal med Suomen Terveystalo om förebyggande åtgärder, bl.a. arbetsplatsutredningar och undersökningar av arbetstagare i vissa åldersgrupper.

Arbetshälsan främjas även av de aktiva personalklubbarna i Esbo, Karleby, Kuopio och Rovaniemi, som har mångsidig motions- och rekreationsverksamhet. Dessutom anordnas regelbundet rekreationsdagar samt enhetsutvecklingsdagar.

GTK:s mål är att erbjuda arbetsuppgifter som ger utmaningar för medarbetarna och motsvarar deras kompetens. Kompetensutveckling ges bl.a. genom stödjande av internationellt forskarutbyte, arbetsrotation och fortbildning. Ett gemensamt forum för personalens lärande har utvecklats i form av GTK-Akademin, där organisationens egna spetsforskare förmedlar de senaste forskningsrönen.

Vid årliga mål- och utvecklingssamtal upprättas en utvecklingsplan på kort och lång sikt för varje medarbetare och man kommer överens om konkreta kompetensutvecklingsåtgärder. 

 Tillbaka