Öppen ansökan

Du kan lämna en öppen ansökan till GTK via Heli-systemet. Din ansökan gäller i 3 mån efter den senaste uppdateringen.

Elektronisk identifiering

Du kan använda nätbankskoder eller elektroniskt personkort för att identifiera dig i Heli-systemet. Bankkoderna får du genom att sluta ett avtal med din bank. För att använda det elektroniska personkortet behöver du en kortläsare och ett särskilt dataprogram.

  Till elektronisk identifiering
  Till webbplatsen valtiolle.fi Tillbaka