Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Karriär på GTK

Mari Kivinen, Forskare

Min viktigaste uppgift är forskning, i vilket jag tillämpar geologiskt kunnande på samhälleliga teman. I forskningsarbetet ingår i regel insamling av material och tolkning av det, samt publicering av resultat i inhemska och internationella tidskrifter. I min forskning samarbetar jag med till exempel universitet eller andra forskningsinstitut, och därför krävs det god kommunikations- och samarbetsförmåga i mitt arbete. Utöver forskningsarbetet deltar jag i beredning av nya projekt, varvid mina uppgifter omfattar finansieringsansökan och projektplanering.

Till utbildningen är jag doktor i geologi och arbetade redan under min doktorand vid GTK. Inom ramen av min doktorsavhandling började jag inrikta mig på tillämpad geologi. Detta betyder att jag i mitt arbete och min forskning tillämpar geologisk information på samhällsforskning. Malmers egenskaper undersöker man med naturvetenskapliga och teknologiska metoder, men när man börjar planera och förverkliga utnyttjande av malmer, är man nära frågor som berör samhället – denna gränsyta finner jag fascinerande. I mitt praktiska arbete kan detta till exempel innebära att tillsamman med olika parter, lokala invånare, kommuner och gruvföretag förutse smärtpunkter som gruvverksamheten kan ge upphov till.

Det bästa med mitt arbete är känslan när jag får en publikation färdig eller hittar en lösning till ett problem. Också de internationella EU-projekt som jag deltagit i är intressanta. Nätverkande är en väsentlig del av mitt arbete.
 

Mari Kivinen
Forskare GTK Espoo

 Tillbaka