Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Karriär på GTK

Philipp Schmidt-Thomé, Chef för internationella projekt 

Jag kom till Geologiska forskningscentralen GTK år 1998 efter en geografutbildning i Tyskland (MSc. med geologi och pedologi som biämnen) och vidareutbildning inom vattengeologi och teknisk geologi. Min karriär på GTK började av en tillfällighet. Efter vidareutbildningen öppnades en möjlighet till arbetsplatsutbildning vid GTK. Trots min korta arbetserfarenhet erbjöds jag snart att bli projektledare. Detta visar kanske på en av skillnaderna mellan GTK och andra arbetsplatser som jag observerat: vid val av personer är det inte främst personens nuvarande uppgift eller titel som avgör utan den kompetens som krävs för ett visst projekt. På GTK får även yngre forskare ansvarsuppgifter och därmed erfarenhet av krävande uppgifter i ett tidigt skede av karriären.

Efter mitt första projektledarskap började jag fokusera på möjligheterna att skaffa extern projektfinansiering, t.ex. EU-projekt, Världsbanken etc. Resultaten från projekten började publiceras och spridas tidigt och har bidragit till utarbetandet av EU-dokument och till beslutsfattandet på regional och lokal nivå. Kombinationen av de publicerade projektresultaten och stödet från GTK:s ledning banade väg för min doktorsavhandling år 2007. Allt detta tillsammans har resulterat i nya invitationer, t.ex. som expert på EU-nivå och i andra internationella organisationer. Samarbetet med olika universitet har lett till utnämningar som adjungerad professor vid tre universitet. Denna externa verksamhet har fått stöd av GTK:s ledning eftersom man inser att GTK på detta sätt kan sprida sin expertis och utvidga sitt internationella nätverk.

Språket utgör en verklig utmaning, men lyckligt nog är det inte ett absolut måste att tala finska eftersom merparten av projektarbetet ändå sker på engelska. Att lära sig språket underlättar dock eftersom det är enda möjligheten att delta I alla diskussioner på alla nivåer. Det tog fyra år innan jag kunde börja använda finska som arbetsspråk och det finns fortfarande mycket kvar att lära. Som tur är har jag mycket tålmodiga och hjälpsamma kolleger.

Överlag måste jag säga att GTK är en mycket bra arbetsgivare och att jag verkligen trivs med arbetet här.
 
Philipp Schmidt-Thomé
Chef för internationella projekt GTK Espoo

 Tillbaka