Om GTK

Geologiska forskningscentralen (GTK) skapar genom geologisk kompetens framgång för sina kunder och intressenter. Som serviceinriktat kompetenscentrum är GTK ett europeiskt expertorgan inom geologiska naturresurser och hållbart utnyttjande av dem. Vår kundinriktade verksamhet skapar lösningar, ny näringsverksamhet och hållbar tillväxt.

GTK är en expertorganisation som lyder under Arbets- och näringsministeriet. GTK har cirka 460 anställda och vår verksamhet är riksomfattande och internationellt aktiv.

Vision

GTK-experterna skapar lösningar, ny näringsverksamhet och hållbar tillväxt.

De strategiska teman

  • Digitalisering
  • Cleantech
  • Samhällen
  • Mineralekonomi
     

Värderingar

1 Kundorientering
Vårt mål är att känna till intressentgruppernas behov och att komma närmare kunden.

2 Samarbete
Vi värdesätter personal- och kundsamarbete. 

3 Förtroende och ansvar
Ett forskningsmässigt grepp, förtroende och ansvar är hörnstenar för vår verksamhet.

 

 
 

GTK i korthet