GTK i korthet

Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och sprida geologisk information som främjar kontrollerad och hållbar användning av jordskorpan. GTK kartlägger och undersöker jordskorpan och dess naturresurser, ansvarar för den nationella informationstjänsten i branschen, producerar tjänster som kunderna behöver och deltar aktivt i internationella projekt.

GTK är en expertorganisation som grundades år 1885 och är underställd arbets- och näringsministeriet.

Vision

"Hållbar tillväxt och ökat välstånd genom geologi." 
GTK 2030 -vision (på engelska)

De strategiska målen

  • En verksamhetsmodell som styrs av kundbehov
  • Behovsbaserade informations- och experttjänster
  • Ny teknologi och innovationer för hållbar utveckling
  • Toppkunnande inom prioriterade områden
  • Internationell nätverksbildning
  • En motiverad personal som utvecklar sitt kunnande  

Värderingar

1 Kundorientering
Vårt mål är att känna till intressentgruppernas behov och att komma närmare kunden.

2 Samarbete
Vi värdesätter personal- och kundsamarbete. 

3 Förtroende och ansvar
Ett forskningsmässigt grepp, förtroende och ansvar är hörnstenar för vår verksamhet.

 

 
 

GTK i korthet

Nyttiga länkar

arrow GTK i korthet -broschyr
Finska / Engelska / Ryska
arrow GTK 2030 -vision (på engelska)
arrow GTK:s strategi (på finska)
arrow GTK:s årsöversikt
arrow Lag om GTK
arrow Förordning om GTK