Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Anvisningar för avsändare av malmstuffer

En malmletare behöver ingen dyr utrustning. Den grundläggande utrustningen omfattar en malmhammare att slå sönder stenar med och skyddsglasögon för att skydda ögonen mot stenskärvor. För att hitta värdemineral som t.ex. guld är de bra att skaffa en lupp av god kvalitet med tio gångers förstoring. En vanlig porslinssäkring lämpar sig väl för bestämning av mineralens streckfärg och en stålspik eller knivspets passar bra för bestämning av hårdheten. Med en magnet eller en kompassnål kan man avgöra om mineralen är magnetiska. Då man rör sig i skogen är en kompass eller GPS-mottagare samt en karta bra att ha med sig. Med hjälp av dessa är det lätt att registrera positionerna för fyndplatser av intresse.

Då man letar malmer lönar det sig att planera sin rutt noggrant i förväg. Det kan vara bra att förutom en grundkarta, även skaffa geologiska kartor över området man genomsöker. Nya kalhyggen, dikningsområden och vägskärningar, där stenar och hällar grävts fram, lämpar sig ofta väl som undersökningsområden. Det lönar sig dock att enligt god sed undvika gårdar och deras närområden. Det är tillåtet enligt allemansrätten att i liten skala ta prover i forskningssyfte, men är man osäker är det bra att meddela markägaren om sina planer och fråga om lov för att ta prover.

GTK belönar årligen de bästa inskickade stenstufferna med penningsummor. Dessutom anordnas årligen regionala malmletningstävlingar med egna, för tävlingen specifika, regler och priser. Man kan delta i tävlingarna genom att skicka in stuffer av malm, byggnadssten, industrimineral, eller smyckesstenar. Det är gratis att skicka in stuffer om man märker paktetet med tillstånds- och svarsförsändelsenumren på följande sida. I tävlingarna fungerar GTK som expert i avgörandet av vilka stuffer som är bäst. Bara de som skickar in stuffer har möjlighet att vinna!

Handla på följande sätt då du sänder stuffer:

1. Ta en typstuff av det förmodade malmblocket eller -berget. Ett stycke i knynävsstorlek räcker.
2. Inpricka platsen för malmfyndet på en karta. Du kan också utmärka platsen i terrängen, varvid den enkelt återfinns i samband med eventuella fortsatta undersökningar. 

3. Paketera stuffen eller stufferna i ett stadigt omslag, så att paketets vikt helst understiger två kilogram. Om du packar ner flera stuffer i paketet, numrera dem så att stufferna och deras fyndplatser inte förväxlas med varandra. Ifall du avsänder flera stuffer under ett år, använd löpande numrering. Bifoga en följesedel till paketet, med avsändarens namn, adress och eventuellt telefonnummer samt den exakta fyndplatsen för stuffen/stufferna. Omnämn också om stuffen är tagen från berg eller lösblock.

4. Skicka paketet till Geologiska forskningscentralens kontor i Kuopio. Kontrollera vikten på ditt paket. Posten fraktar paket som väger under 2 kg gratis till vår adress nedan.

 
Notera också texten nedan för att använda ditt namn och adress

Jag ger mitt samtycke till att de personuppgifter jag angett ovan används till folkprovsverksamheten inom Geologiska forskninscentralen och till kontakt med mig med anledning därav. Samtycket kan återtas genom att kontakta forskninscentralen. Mer information om folkprovsverksamhetens dataskydd finns på forskninscentralens websidor, se Dataskydd
  

 
 

Anvisningar för avsändare av malmstuffer

 

Skicka dina stuffer till följande adress:

Geologiska forskningscentralen
Folkprovsbyrån
Tillstånd 5003687
00003 Svarsförsändelse

Kontaktuppgifter:

Tel: 029 503 3527
Fax: 029 503 3901

 

Nyttiga länkar

geologia.fi (på finska)

OneGeology