Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Användningen av torvmarker i Finland (miljoner hektar)

Användningen av torvmarker i Finland

 Öppna

 


Torvmark tot. (miljoner hektar)

1945
      

1955
10,4

2005
9,42

2010
9,29

Myrar och torvmarker 10,4 Mikola 1989 9,7 VMI3 9,06 VMI9 8,90 VMI10
outdikade tot. 9,4 Mikola 1989 8,9 VMI3 4,14 VMI9 4,14 VMI10
( skyddsområden 0? 0? 1,1 VMI8 1,13 VMI8  )
utdikade 1 Mikola 1989 0,8 VMI3 4,92 VMI9 4,76 VMI10
Torvproduktion
- i produktion
    0,06 0,06 TTL
Torvåkrar/organiska åkrar 
- mulljordsåkrar
- torvåkrar
   
0,21 Myllys & al. 2004
0,09 Myllys & al. 2004
0,33 MTT (11/2009)
Jordbruk   0,7 Myllys & al. 2004    
AVSKAFFADE
inom jordbruket     0,4 kalkylmässigt, teoretiskt  
inom skogsbruket     0,5 kalkylmässigt, teoretiskt  
tinom torvproduktionen     0,02 kalkylmässigt, teoretiskt 0,04 TTL
Under vägnätet     0,03 Lappalainen & al. 1993  
Under vattenmagasin     0,06 Lappalainen & al. 1993  
Uppkomst av nya myrar
(n. 10 milj. he / 10 000 å)
  0,05 milj. he / 50å. kalkylmässigt, teoretiskt    

 

 Öppna

Tillbaka