Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Biprodukter

De geologiska biprodukterna består av mineralmaterial, biprodukter eller avfall som inte utnyttjats i processen med utnyttjande av material som förekommer i naturen. Utnyttjandet kan ha förhindrats av exempelvis ekonomiska, miljö-, brytnings-, anriknings- eller andra processtekniska orsaker. Biprodukterna består av fasta, oorganiska grundämnen eller kemiska föreningar som uppstått antingen i naturen eller till följd av människans verksamhet och som har en viss sammansättning samt en mineralisk eller petrologisk struktur. 

Exempel på geologiska biprodukter:

  • Sidoberg och anrikningssand inom gruvindustrin
  • Slaggämnen inom processindustrin
  • Aska inom energiindustrin
  • Jordmaterial som lösgörs från byggande
  • Mineraliska byggavfall
  • Muddringsavfall
  • Förorenade marker
  • Mineraliskt deponiavfall

Reserver och placering

Potentialen för biprodukterna varierar enligt intresset och efterfrågan i enlighet med användningsändamålet. Efterfrågan och användningen av biprodukterna påverkas i hög grad av samma ekonomiska, tekniska, miljömässiga och sociala faktorer samt lagbundenheter som användningen av andra geologiska naturresurser som råmaterial i människansverksamhet. Man strävar efter att minska användningen av orörda geologiska råmaterial eller att ersätta dessa med biprodukter eller mindre värdefulla naturmaterial.

Substanser och ämnen av värde i biprodukterna bedöms i hög grad enligt samma grunder som de övriga geologiska råmaterialen. Med tanke på miljödugligheten ställs det ändå idag högre krav på återvinningen av biprodukterna än i fråga om de vanliga geologiska råmaterialen. I den regionala avfallsplaneringen uppställs samtidigt kvantitativa mål för bland annat en ökad användning av biprodukter i anläggningsverksamheten.

Möjligheten för ekonomiskt utnyttjande av biprodukter påverkas förutom av materialets geologiska egenskaper också av många andra faktorer. Dessa omfattar produktionsbranschen för biprodukterna, lagstiftningen som reglerar användningen av biprodukter, placeringen av fyndigheten av biprodukter, materialmängden och -tillgången, andelen eller halten av materialet som ska utnyttjas, hur jämn kvalitet materialet håller, hur lätt det är att lösgöra eller sortera materialet som ska utnyttjas, kostnaderna för utnyttjandet samt miljödugligheten.

Fyndigheterna av biprodukter finns i anslutning till människansverksamhet där gruvavfall och annat mineraliskt avfall produceras, till exempel vid gruvor, anläggningar för metallanrikning, smältverk, naturstensbrott, på industri- och byggområden och på avstjälpningsplatser Insamlingen av uppgifter om egenskaperna hos och reserverna av geologiska biprodukternas befinner sig ännu i sin linda inom olika branscher. GTK:s utvecklingsprojekt för bokföring av geologiska material siktar på en rikstäckande utveckling av metoderna för inventering av geologiska biproduktern och insamling av uppgifter om reserverna.