Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Geologiska naturresurser

De geologiska naturresurserna omfattar material i jordskorpan eller annan materia eller energi som lagrats i jordskorpan och som är värdefull eller nödvändig för människorna. De geologiska naturresurser som används som en produktionsfaktor i byggande, produkttillverkning eller annan tillverkning kallas också råmaterial.

I den finländska jordskorpan förekommer alla typer av geologiska naturresurser med undantag av olja, gas och stenkol. I fråga om geoenergi utgörs den jord- och bergsvärme som kan utnyttjas i Finland huvudsakligen av ackumulerad strålvärme från solen. De geologiska naturresurserna omfattar också biprodukter eller restmaterial som anknyter till utnyttjandet av jordskorpan och som kan användas som återvinningsråmaterial.

Människan är helt beroende av naturresurserna i jordskorpan, dvs. av de geologiska naturresurserna. Finländarna anknyter det största dagliga beroendet förutom till dricksvatten också till olja, stenkol, energimineral, torv och gas genom transport och infrastruktur samt energi- och värmeproduktion. Den ram och de verktyg, till exempel byggnader, väg- och järnvägsnät, energiöverföringsnät, fordon, som behövs för att tillfredsställa dessa basbehov är i det närmaste helt och hållet tillverkade av geologiska naturresurser, inklusive plast. Största delen av de andra produkterna i vår omgivning härstammar också från jordskorpan. Dessa produkter omfattar datorer, telefoner, smycken, glas, porslin osv. Till exempel behövs det 20 olika gruvor för att få de metaller som behövs för att tillverka en vanlig mobiltelefon. Konstaterandet att allt som inte kan odlas måste grävas upp, är fortfarande ett faktum, trots att exempelvis odlingen av spannmål också i många fall kräver betydande mängder mineralgödsel.

 
 

Rötterna i berggrunden. Foto: Nina Dodd

 

Forskningsrapport

GTK publicerar årligen en forskningsrapport om utnyttjandet av geologiska naturresurser.

 arrow Ladda ner pdf eller köp tryckta publikationer