Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Mer om geologi

Geologi

Geologi (från grekiskans γη- (ge-, "jord") och λογος (logos, "vetenskap") är ett vetenskapsområde som utforskar jorden och jordskorpan, jordens historia, struktur och sammansättning samt dess tillkomst och processer. Geologin tar hjälp av såväl fysik och biologi som kemi.

Geologin är en av de bredaste naturvetenskaperna. I Finland ges undervisning i geologi vid Helsingfors, Åbo och Uleåborgs universitet samt Åbo Akademi.

Inte en dag utan geologi

Har du tänkt på att mycket av det som finns omkring oss har att göra med geologi? Metall, glas, porslin, betong och många andra byggmaterial, energi och grundvatten kommer från jordskorpan.

Mänsklighetens beroende av jordskorpan började när stenåldersmänniskan för första gången tog en vass sten och använde den som verktyg. I dag använder vi många metallföremål tillverkade av olika malmer. Vi bygger hus, vägar och mycket varierande byggnader av stenmaterial som sand och grus, kalksten och andra mineraler. Plaster och många bränslen och smörjmedel produceras av olja som man funnit under jord.

Jordskorpan ger också energi. Det kan vara kärnbränsle från anrikat uran eller el eller värme från förbränning av torv, stenkol eller olja. På senare tid har jordvärme börjat användas för uppvärmning och avkylning av byggnader.

Grundvattnet är en livsviktig geologisk naturresurs som det hittills inte har rått någon brist på i Finland. Globalt lider däremot cirka en tredjedel av jordens befolkning av vattenbrist.

Den årliga användningen av naturresurser i form av mineraler från jordskorpan uppgår till 20 ton per finländare. Merparten är sand, grus och krossat stenmaterial. Dessutom används hundratals kilo talk och karbonatsten för tillverkning av papper, gummi och plast liksom apatit och karbonatsten för gödselmedel samt basmetaller som råmaterial inom metallindustrin.

 

 
 Hakku - Portti Suomen geologiseen tietoon

Fotografier, kartskisser, rapporter, geografisk information...

Söktjänsten Hakku är en ny distributionskanal till Finlands geologiska information.

Till tjänsten 

 

 

 
 

Mer om geologi

 
 

Nyttiga länkar

geologia.fi (på finska)

OneGeology