Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Hydrogeologi

GTK utvecklar sin grundvattenkompetens och utvecklar därtillhörande forsknings- och innovationsprojekt. Grundvattenforskningen och kartläggningarna fokuseras särskilt till växelverkan mellan grund- och ytvatten, grundvattenkemi och grundvattenmodellering i olika naturmiljöer samt i tätorts- och industriområden. På grund av de geologiska förhållandena med kristallin berggrund fokuseras utnyttjandet och hanteringen av grundvattenreserverna i Finland till relativt grunda, glaciala grundvattenförekomster i åsar med god vattenledningsförmåga. Målet med forskningen och kartläggningen är att utveckla nya innovativa och kundorienterade lösningar och tjänster för vattenförsörjning i städer och samhällen.