Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Samhällsgeologi

GTK utvecklar kompetens och projektverksamhet för tillämpning av geologisk expertis, material och geomodeller inom hållbar markanvändning, tätortsplanering och utarbetande av datamodeller för byggande (BIM). Målet med forskningen och kartläggningsarbetet är att modellera geologiskt, geofysikaliskt, geotekniskt, bergmekaniskt och hydrologiskt informationsmaterial för att ansluta det till datamodeller för städer (BIM). På detta sätt främjas planeringen av hållbara region- och infrastrukturer, bland annat vid tunnelbyggen och underjordiskt byggande. GTK samarbetar med flera privata och offentliga kunder bland annat genom att tillhandahålla service för planerare av markanvändning och geoteknik, byggherrar, byggföretag, städer och centrala markägare. Resultatet är ny kompetens, innovationer och hållbara invånarorienterade tillämpningar.