Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens 

 

Hållbar mineralekonomi

Målet med forskningen inom hållbar mineralekonomi är att svara på den framtida efterfrågan på mineraler och metaller inom den cirkulära ekonomin och beakta förändringarna i råvaruanvändningen samt att undersöka de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av verksamheten.

Läs mera  

  

Geoinformatik

Området geoinformatik omfattar spetskompetensen inom hela värdekedjan för GTK:s geoinformationsmaterial.

Läs mera 

  Geomaterial och tillämpad mineralogi 

Utmaningarna vid utveckling av kompetensområdet materialforskning hänför sig till utnyttjande av geomaterial, till exempel mineralbaserade material, samt främjande av användningen av återvunna och ersättande material.

Läs mera 

   Gruv- och industrimiljöer
 
Syftet med forskningen inom produktionsmiljöer och resurseffektivitet är att lösa utmaningarna med miljöskydd och hållbar användning av naturresurser på ett socialt godtagbart sätt.

Läs mera

 

Hydrogeologi

GTK utvecklar sin grundvattenkompetens och utvecklar därtillhörande forsknings- och innovationsprojekt.

Läs mera  

 

Geoenergi

GTK utvecklar ny kompetens inom geoenergi och främjar forskningsprojekt och tillämpningar för utnyttjande av geoenergi bunden till ytskikten i jordskorpan för uppvärmning och nedkylning.

Läs mera

 

Samhällsgeologi

GTK utvecklar kompetens och projektverksamhet för tillämpning av geologisk expertis, material och geomodeller inom hållbar markanvändning, tätortsplanering och utarbetande av datamodeller för byggande (BIM).

Läs mera

 

Undersökningar om underjordiskt byggande

Undersökningarna om underjordiskt byggande tillgodoser samhällets informationsbehov, där det behövs nya säkra lösningar och geologiska tillämpningar.

Läs mera