GTK:s publikationsserier 

Här finns en förteckning och en presentation av GTK:s publikationsserier som är i aktivt bruk.
Heltäckande information om alla GTK:s publikationer och kartor finns i Hakku. Du kan köpa avgiftsbelagda publikationer och kartor i webbutiken.

Bulletin

Bulletin

Bulletin-serien har publicerats sedan år 1895, först under det franska namnet Bulletin de la Commission géologique de Finlande och sedan år 1971 under namnet Geological Survey of Finland, Bulletin. Bulletin är en vetenskaplig monografiserie som är avsedd för internationell distribution och publiceras på engelska. Manuskripten för Bulletin förhandsgranskas av två oberoende granskare. Bulletins tremannaredaktion bildas på tjänstens vägnar av GTK:s forskningsledare och den vetenskapliga redaktören för GTK:s publikationsserier.

 

Special Paper

Special Paper

Serien Special Paper har publicerats sedan år 1987. I serien publiceras tematiska samlingspublikationer, bl.a. sammanfattningar av kongresspresentationer. Serien är alltid på engelska och publikationerna har förhandsgranskats. 

 

Tutkimusraportti - Report of Investigation

Tutkimusraportti

I serien publiceras: 
- Rapporter om GTK:s undersökningar, uppskattningar av naturreserver och andra undersökningar
- Databaser och annat digitalt material
- Resultaten av radiometriska åldersbestämningar som utförts inom GTK
- Undersökningsrapporter om slutförvaring av kärnavfall
- Andra eventuella rapporter (t.ex. böcker med förklaringar till specialkartorna)
Serien har förhandsgranskats. Serien publiceras på finska och engelska samt vid behov på svenska. Forskningsrapporten är en nätpublikation. Den trycks endast vid behov.

Opas - Guide

Opas - Guide

I serien Guide publiceras olika typer av guider för kartläggning, exkursioner, arbetssätt m.m. på de inhemska språken eller på engelska. Guide kan också publiceras bara som nätversion.
 

 

Specialpublicationer

Specialpublicationer

Dessutom publicerar GTK enligt behov andra publikationer, t.ex. böcker eller artikelavhandlingar som separata specialpublikationer, på de inhemska språken eller på engelska. Specialpublikationerna kan också publiceras bara som nätversion. 

 

 

Turvetutkimusraportit

Turvetutkimusraportit

I serien Torvundersökningsrapporter publiceras en sammanfattning av en arkivrapport om torvundersökningar inom ett visst område. Rapporter som publiceras efter år 2013 finns endast som nätversion. 

 

 

 Tillbaka

 
 

GTK:s publikationsserier