Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Mineraltekniska laboratoriet

GTK:s Mineraltekniska laboratorium har som främsta uppgift att utveckla ny kompetens för mineraliska pulveriserings- och anrikningsprocesser med beaktande av ekoeffektivitet och att erbjuda anrikningstekniska forskningstjänster för gruvindustrins behov. Den mineraltekniska forskningen täcker hela kedjan från mineralogisk forskning och anrikningstester i laboratorieskala till kontinuerliga provdrifter i pilotskala, vilket gör laboratoriet unikt även i ett internationellt perspektiv.

Tyngdpunkten inom den mineralogiska forskningen ligger på processmineralogi. De mineralogiska analyserna har blivit ett viktigt verktyg, bland annat inom utvecklingen av anrikningsmetoder för mineraler. Särskilt den moderna metoden Mineral Liberation Analyser (MLA) har öppnat nya möjligheter för karakterisering av mineraliska produkter och miljöprov inom prospektering, gruvverksamhet, anrikningsteknik och smältverk.

Den mineraltekniska beredskapen i laboratorieskala omfattar processkemisk undersökning (bl.a. hydrofob- och elektrodpotentialbestämningar) samt pulveriserings- och anrikningsundersökningar. Vid sidan av den huvudsakliga forskningsmetoden för anrikning, dvs. flotationen, utförs bl.a. centrifugeringar och magnetseparationer samt koncentrations- och filtrationstester i laboratoriet. I laboratoriet håller man på att utveckla en anrikningsprocessmetod, vars funktion testas i större utsträckning i minipilot- och pilotundersökningar. Det är möjligt att separera de mineraler som är svåra att anrika hydrometallurgiskt genom lakning (normal- och högtryckslakningar). Biolakning har använts framför allt som återvinningsmetod för basmetaller.

Vid en minipilot är inmatningskapaciteten av materialet normalt 10–20 kg/h och den ger en preliminär uppfattning om funktionen av den kontinuerliga processen. Minipilot-utrustningen är inbyggd i en container och är därför lätt att flytta till önskad plats.

Pilotanläggningen omfattar flera olika enhetsprocesser (bl.a. krossning, pulverisering, klassificering, centrifugering, tungmedie- och magnetseparationer, flotation, koncentration) som är lätta att kombinera till en fungerande, individuellt anpassbar helhetsprocess. Processtyrningen och datainsamlingen sker med hjälp av ett modernt processtyrningssystem. I en pilotanläggning är inmatningskapaciteten av materialet 0,5–5 ton/h, vilket gör att det är möjligt att från provkörningsresultaten bilda sig en uppfattning om anrikningsprocessens effektivitet i verklig skala och en uppskattning av mineralfyndighetens ekonomiska användbarhet. En normal provmängd för en pulveriserings-flotations-provdrift är 100–300 ton.

De mineraltekniska processernas lämplighet för miljö- och återvinningsundersökningar har påvisats i olika projekt, som t.ex. vid rening av nedsmutsade marker samt vid avskiljning av metaller från industrislagg. Utvecklingen av metoder och nya användningsområden fortsätter.

 

 
 

 

Metnet nätverket

GTK medverkar i Metnet nätverket för pilotanläggningar

Metnet