Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Maringeologiska forskningsfartyget

Forskningsfartyget Geomari (MMSI 230985210) är den katamaran av aluminium som Geologiska forskningscentralen (GTK) och Marinens forskningsanstalt tillsammans äger och som byggdes år 2003. Forskningsfartyget byggdes av Mobimar Oy. Geomari används vid kartläggning och forskning av havsbotten gemensamt av GTK och Marinens forskningsanstalt. Forskningsfartyget är avsett att användas i den inhemska trafiken inom trafikområde III (som omfattar de öppna havsområdena). Vid konstruktionen av Geomari-fartyget har man även tagit hänsyn till kartläggnings- och forskningsbehoven inom grundare vattenområden.

Forskningsfartyget Geomari är 20 m långt, 7,6m brett och 0,9 m djupt. Forskningsfartygets bruttovikt ä 75 ton och det är utrustat med två Caterpillar-motorer på 522 kW och en vattenstråledrivanordning. Fartygets hastighet är cirka 20 knop, räckvidden är cirka 350 sjömil (vid en hastighet på 20 knop) och den normala arbetshastigheten är cirka 4 knop. Geomari har hytter med plats för 6 personer.

För forskningsändamål har fartyget en mätcentral i anslutning till styrhytten och ett öppet akterdäck (40 m²) med kranar samt plats för mätdon, provtagningsutrustningar och vinschar. På fartyget finns följande forskningsutrustning till förfogande: seismisk utrustning (ELMA 250-1300 Hz), side-scan-ekolod (Klein 3000 100/500 kHz), forskningsekolod (MD 28 kHz) och flerstrålig ekolod (Atlas Fansweep 20 200 kHz) samt provtagningsutrustning för bottensediment. Fartyget har även ett våtlaboratorium som kan utrustas med olika typer av utrustningar för forskningsändamål.

Mer information: Enhetschef, maringeologi Jyrki Rantataro, E-postadress: jyrki.rantataro_gtk.fi, tel. 029 503 2493

 
 

 
 

Informationskällor på andra ställen

Östersjöportalen