Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Geofysikalisk utrustning

GTK har tillgång till ett stort urval av olika geofysikaliska forskningsutrustningar för terräng-, hål- och laboratorieundersökningar. Nedan finns en förteckning över de viktigaste utrustningarna:

Terrängmätutrustningar för prospektering, berg- och jordmånsundersökningar och miljöövervakning  

 • Resistivitetsmätning och IP-utrustning ABEM Terrameter
 • TerraTEM, tidområdets elektromagnetiska ekolod för mätning av jordskorpans konduktivitetssvängningar. Forskningsmetodens djupdimension är 0–300 m
 • Magnetometrar för mätning av jordskorpans magnetism. GTK har flera olika magnetometrar, bl.a. GSM-8, Scintrex EnviMag, Envimag Gradiometer, Scintrex MP-2, Geometrix G880 
 • Gravimetrar för undersökning av jordskorpans densitetsskillnader, bl.a. Worden Master, Scintrex Autograv CG-3M, CG-3, CG-5
 • Slingram-utrustningar för kartläggning av jordskorpans ledningsförmåga, bl.a. GTK 3,6 kHz & 14 kHz, Apex Maxmin II
 • Malmkrattor, bl.a. Geonics EM31, EM38, Proxan, Outokumpu, EMH-GTK
 • VLF & VLF-R, bl.a. Geonics EM16R, Geonics Tx-27-sändare, Eda/Omniplus
 • EM-ekoloder inom frekvensområdet för kartläggning av jordskorpans ledningsförmåga, bl.a. Gefinex 400S, SAMPO, Strobe-M
 • Inducerad polarisation och resistivitetsutrustningar för prospektering och miljöundersökningar, bl.a. Syscal, Scintrex
 • Markradar för kartläggning av det lösa jordlagrets tjocklek och kvalitet, bl.a. SIR, antenner 20–500 MHz
 • Seismiska mätare för bestämning av bergytans djup och svaghetszoner, bl.a Bison, Geode (3 st.)
 • Laddningspotentialutrustningar för konnektering av ledande bergstrukturer, Gefinex 100


Hålmätningsutrustningar för prospektering, berggrundsundersökningar och undersökningar för slutförvaring av använt kärnbränsle:  

 • Hålekoloder Wellmac (Malö Geoscience)
 • Mätparametrar: fluidtemperatur, fluidresistivet (Wenner), bergets galvaniskt mätbara resistivitet (Lateral, Short Normal, Long Normal, Single Point Resistivity) samt självpotential. Lodningskabelns längd 1 500 m.
 • Hålekolod RRAR-3, för ekolodning av borrhålens magnetiska suskeptibilitet, resistivitet (Wenner) och gammastrålning. Lodningskabelns längd 500 m.
 • Elektromagnetisk borrhålsmetod inom frekvensområdet REISKA (prototyp) för mätning av berggrundens ledningsförmåga för prospektering. Med bergborrmaskinen kan mottagaren även skjutas in i horisontella och överhandsgruvhål. Lodningskabelns längd 1 000 m.
 • Radioekolod FARA & EMRE, för den tomografiska kartläggningen av konduktiviteten i berggrunden mellan borrhålen, frekvensområdet 312,5–2500 kHz, lodningskablar 600 m
 • TERO, ekolodutrustning för berggrundens värmeledningsförmåga och värmekapacitet, givare för 56 och 76 mm borrhål, lodningskabel 700 m. Utrustningen är avsedd för undersökning av slutförvaring av använt kärnbränsle.


Laboratorieutrustning för att forska och testa geomaterialet:  

 • Densitetsmätare för laboratoriebruk
 • Mätare för magnetisk suskeptibilitet för laboratoriebruk
 • Mätare för remanent magnetisering för laboratoriebruk
 • Mätare för induktiv konduktivitet för laboratoriebruk
 • Mätare för galvanisk resistivitet för laboratoriebruk (MAFRIP)
 • Mätare för konduktivitet, HP-signalanalysator 0,0156–51 000 Hz, för laboratoriebruk
 • Mätare för den seismiska P-vågens hastighet
 • Mätare för magnetisk suskeptibilitet (KLY-3) inom temperaturområdet -190 C… + 700 ºC
 • Konduktivitetsmätare för laboratoriebruk (+25 ºC)
 • Värmekapacitetsmätare för laboratoriebruk
 • Mätare för termisk diffusivitet för laboratoriebruk inom temperaturområdet 0–300 ºC


Mätutrustningar för restmagnetiska undersökningar och sedimentens magnetiska åldersbestämning:

 • Supraledande magnetometer, 2G 755R (Squid), för laboratoriebruk (remanensriktning och -intensitet)
 • Spinner-magnetometer, modell GTK, för laboratoriebruk
 • Fluxgate spinner-magnetometer, Molspin, för laboratoriebruk
 • Demagnetiserare, 2G, för laboratoriebruk
 • Demagnetiseringsugn, Schönstedt, för laboratoriebruk
 • Suskeptibilitetsbrygga, modell GTK, för laboratoriebruk
 • Suskeptibilitetsbrygga, KLY-2, för laboratoriebruk
 • Pulsmagnetiserare, Molspin, för laboratoriebruk, (generering av isotermisk remanens) ARM-apparat, modell GTK, för laboratoriebruk, (generering av anhysteretisk remanens)


Mer information:

Enhetschef (Geofysik och applikationer) Heikki Forss, E-postadress: heikki.forss_gtk.fi, tel. 029 503 3611